NOTICIAS

SALUTACIÓ – SALUTACIÓN

 

ASSOCIACIÓ DE VESINS DE JESÚS  – ASOCIACIÓN DE VECINOS DE JESÚS

 SALUTACIÓ – SALUTACIÓN

      La Junta Directiva de l’Associació de Vesins de Jesús, aprofitant la celebració de les festes de la nostra patrona, té el plaer de dirigir-se a tots els vesins i visitants per desitjar-los feliços moments de celebració, convivència i amistat, en els quals tots hem de ser protagonistes i destinataris. D’igual manera, agraïm la feina desenvolupada per la Comissió de Festes i els regidors municipals ja que sense la seua col·laboració l’esdeveniment seria impossible.

     Feim extensiu el reconeixement a totes les altres associacions, colles, agrupacions i col·laboradors que ajunten esforços i fan que, any darrere any, les festes patronals de Jesús brillin amb llum pròpia posant de manifest la força i el dinamisme d’un poble unit i en permanent evolució.

 

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Jesús, aprovechando la celebración de las fiestas de nuestra patrona, tiene el placer de dirigirse a todos los vecinos y visitantes para desearles felices momentos de celebración, convivencia y amistad, en los que todos debemos ser protagonistas y destinatarios.

De igual forma agradecemos la labor desarrollada por la Comisión de Fiestas y los concejales municipales sin cuya colaboración el desarrollo del evento sería imposible.

Hacemos extensivo el reconocimiento a otras asociaciones, colles, agrupaciones y colaboradores que aunando esfuerzos hacen que, año tras año, las fiestas patronales de Jesús brillen con luz propia, poniendo de manifiesto la fuerza y la entereza de un pueblo dinámico, unido y en permanente evolución.

 

                                                        Molts anys i bons

Jaume Roig Riera

President