INICIO

ASSOCIACIÓ DE VESINS DE JESÚS

SALUTACIÓ

      La Junta Directiva de l’Associació de Vesins de Jesús, aprofitant la celebració de les festes de la nostra patrona, té el plaer de dirigir-se a tots els vesins i visitants per desitjar-los feliços moments de celebració, convivència i amistat, en els quals tots hem de ser protagonistes i destinataris. D’igual manera, agraïm la feina desenvolupada per la Comissió de Festes i els regidors municipals ja que sense la seua col·laboració l’esdeveniment seria impossible.

     Feim extensiu el reconeixement a totes les altres associacions, colles, agrupacions i col·laboradors que ajunten esforços i fan que, any darrere any, les festes patronals de Jesús brillin amb llum pròpia posant de manifest la força i el dinamisme d’un poble unit i en permanent evolució.    

 

 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE JESÚS

SALUTACIÓN

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Jesús, aprovechando la celebración de las fiestas de nuestra patrona, tiene el placer de dirigirse a todos los vecinos y visitantes para desearles felices momentos de celebración, convivencia y amistad, en los que todos debemos ser protagonistas y destinatarios.

De igual forma agradecemos la labor desarrollada por la Comisión de Fiestas y los concejales municipales sin cuya colaboración el desarrollo del evento sería imposible.

Hacemos extensivo el reconocimiento a otras asociaciones, colles, agrupaciones y colaboradores que aunando esfuerzos hacen que, año tras año, las fiestas patronales de Jesús brillen con luz propia, poniendo de manifiesto la fuerza y la entereza de un pueblo dinámico, unido y en permanente evolución.

 

 

                                                                                         Molts anys i bons

                                                                                         Jaume Roig Riera

                                                                                               President